Avis Legals

Condicions Generals

En compliment de què estableix l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol pel que fa als Serveis de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa als el usuaris que Estanc 16 – Estanc de l’Cami de Tarragona és el nom comercial de Raúl Rubio Martín, empresa amb número d’identificació fiscal nombre 39857527-e i amb domicili social a Reus, al carrer Camí de Tarragona, 30, 43440.

Posem en el seu coneixement que Raúl Rubio Martín, d’ara en endavant Estanc 16 és el titular d’aquesta web i actua com a explotadora i gestora dels continguts d’aquest portal web. Per a qualsevol aclariment no dubti a l’contactar amb nosaltres a info@estancocamitarragona.com

Les presents Condicions Generals regeixen juntament amb la Política de Privadesa i la Política de Cookies l’accés i utilització del lloc web en el qual es troba, així com la contractació dels serveis i productes que des de la mateixa s’ofereixen.

La utilització de la web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions legals de les nostres pàgines. D’aquesta manera s’estableixen una sèrie de drets i obligacions que hauran de ser complerts per l’usuari de la web. Aquests drets i obligacions regiran l’ús de la web. En cas de no estar d’acord amb aquestes condicions generals, l’esmentat usuari haurà d’abandonar immediatament la web.

Registre d’usuaris

La utilització dels serveis oferts pel titular de l’web impliquen la necessitat de registre per part de l’usuari de la web. L’usuari haurà d’omplir el formulari creat a aquest efecte. Es demanarà a l’usuari que accepti les presents Condicions Generals així com la Política de Privadesa i la Política de Cookies.

Un cop registrada, l’usuari tindrà accés a la seva àrea privada on en tot moment podrà comprovar, rectificar o esborrar les seves dades. També podrà comprovar informació relativa a les seves comandes i els lliuraments.

Condicions d’enviament

El titular d’al web s’obliga a enviar els productes o serveis contractats dins de l’àrea coneguda com Espanya peninsular. No s’enviarà fora d’aquest territori establert.

És possible que la compra de determinats productes o serveis estigui subjecta a despeses d’enviament. Aquestes despeses d’enviament quedaran reflectides de forma clara abans de realitzar el pagament.

El titular d’al web es preocuparà que l’enviament arribi a el destinatari en perfectes condicions.

El titular de l’web no pot fer-se càrrec de possibles demores en el lliurament del producte o servei contractat, a causa de causes no imputables a l’titular d’al web o per casos de força major o de caràcter fortuït.

El lliurament del producte o servei es pot lliurar en el domicili que l’usuari esculli. El titular de l’web no assumirà cap responsabilitat en cas que aquest producte o servei no es pugui lliurar a causa de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l’usuari a aquest efecte.

Si el destinatari del producte o servei no es trobés a casa en el moment del lliurament s’acordarà amb l’empresa de transport una nova entrega en el domicili de l’destinatari o en una nova direcció. Transcorreguts 7 dies hàbils des de l’últim intent de lliurament, sense que la comanda s’hagi pogut lliurar, aquest serà retornat al seu origen. Això comportarà l’extinció de el contracte establert, alliberant a les parts.

Existeix, si l’usuari ho desitja, la possibilitat de recollir en tenda el producte o servei contractat.

El procés de compra

Els usuaris podran veure tots els productes de l’portal i un cop registrats, podran comprar-los mitjançant l’ús d’una cistella virtual, on l’usuari afegirà aquells productes que li interessin. El procés consistirà a l’clicar a el botó ‘Afegir a la cistella’ o similar.

Quan l’usuari decideixi que ja compta amb tots els productes o serveis que desitja adquirir podrà iniciar la tramitació de la comanda, ja sigui amb l’opció ‘Cistella’ o similar, on podrà comprovar els productes o serveis continguts o amb l’opció de ‘Passar per Caixa ‘o similar on podrà ja veure el total de la compra realitzada, els impostos associats, així com els costos de transport, si n’hi ha.

Posteriorment l’usuari tindrà l’opció d’escollir entre diferents possibilitats de pagament i finalment realitzar el pagament segons la passarel·la escollida, confirmant en pantalla la informació de la comanda i enviant un correu electrònic a l’adreça de l’usuari per així confirmar l’operació.

El preu dels productes estarà expressat en euros i inclouran l’impost sobre el valor afegit (IVA).

En el cas de l’pagament mitjançant targeta visa o de dèbit, el titular d’el web no té accés a les dades bancàries vinculades al compte de l’usuari que utilitzi per a la realització d’aquest pagament. El titular de l’web no coneix ni registra aquestes dades en cap moment de tota l’operació de pagament.

Finalitzat el procés de compra, l’usuari rebrà a l’adreça de correu electrònic subministrada anteriorment durant el procés de registre un resum de la compra realitzada detallant la data, la relació de productes o serveis, el preu, la forma d’enviament i el nombre de demanat.

Dret de desistiment

Segons estipula l’article 102 d) de l’Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre paper qual s’aprova el text Refòs de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i Altres lleis complementàries, el comprador Disposa d’1 Termini de 14 dies naturals després de dir la recepció de l’producte per exercir el dret de desistiment sense haver de justificar Raons o Tenir cap Sanció.

L’usuari (comprador) haura de contactar amb el titular del web i manifestar su intencio d’exercir su dret a l’desistiment dins de l’Termini estimat i procedir a la devolució de l’producte segons els informes que per tal Procés acordin.

El titular d’al web reemborsarà Totes els sumis pagades per l ‘usuari. No obstant aixó, l ‘usuari assumirà el cost de la DEVOLUCIÓ de l’producte.

Un cop realitzada la devolució, el titular d’al web comprovarà que a els productes o serveis retornats és troben en perfecte estat i procedirà a l’Abonament de les quantitats en un Termini Màxim de 10 dies naturals. Si un producte no Compta amb su embalatge original, podrà patir 1 depreciació.